Keo E0 – E1 – E2 / Keo Melamine

Keo E0 – E1 – E2 / Keo Melamine

Công ty Phúc Khánh đầu tư dây chuyền nấu keo hiện đại có thể đáp ứng cung cấp cho thị trường các loại keo đạt chỉ tiêu chất lượng E0, E1, E2 và keo Phenol.

Thông tin chi tiết

https://www.linkedin.com/in/phuc-khanh-plywood-93593921b/

Email us

Zalo

0084978999845