Ván ép nội thất

Ván ép nội thất

– Keo: sử dụng keo E0
– Ván ép phủ melamine/ ván ép mặt birch/…

Thông tin chi tiết